paplóny

samostatný dvojitý paplón   - bez vypchávky-  / ako zošité dve deky/

druhá strana je  biela bez vzorov

rozmery       140 x200 cm   69e                155x200cm  79e    

hmotnosť vlny jednej deky 360-400g/m² / čiže 720-800g/m² v dvoch vrstvách/ ak nie je uvedené inak