paľčiaky dámske

zpôsob označenia 1/25 = čislo/ dľžka v cm